Aftale-grundlag

Elektronikbranchen.dk har som formål at varetage medlemmernes interesse og sørge for, at afsætningsforholdene til enhver tid er sunde og rationelle.

Elektronikbranchen.dk drives i forhold til en konsulentaftale mellem APPLiA Danmark og Elektronikbranchen.se.

Vores bestyrelse er i Stockholm.

I det daglige indgår medlemmerne i det arbejde, der foregår i APPLiA Danmark – herunder de møderegler (compliance) og den persondatapolitik, der gælder i denne forening.